3. Kilpailutus sekä toimittajien ja urakoitsijoiden kartoitus ja valinta

Kun seuraavat suunnitelmat: 

  • Perustussuunnitelma
  • Rakennesuunnitelma
  • Talon arkkitehtisuunnitelma asemapiirroksineen
  • Sähkösuunnitelma
  • Putkisuunnitelma
  • Ilmanvaihtosuunnitelma
  • Keittiö-ja kiintokalustesuunnitelma

ovat valmiit ja asiakkaan hyväksymät, voidaan aloittaa urakoitsijoiden ja tavarantoimittajien kilpailutus.

Tarjouspyyntökirjeet laatii yleensä projektinjohtaja tai kohteen  vastaava työnjohtaja joka osaa jo tässä vaiheessa kiinnittää huomion oleellisiin hinta-/laatu- ja aikataulu- sekä toimitusehtokysymyksiin.

Projektinjohtaja esittelee tarjouksen asiakkaalle ja antaa oman näkemyksensä tarjousten paremmuusjärjestyksestä.  Lopullisen valinnan tekee asiakas.

Kun tekijät on valittu ja sitoutettu aikatauluun voidaan projekti käynnistää.