Projektin käynnistys eli hankkeen aloitus

Varsinainen rakentaminen voi alkaa kun kohteessa on pidetty aloituskokous. Aloituskokouksessa ovat läsnä ainakin pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja rakenusvalvontaviranomainen ja rakennushankkeeseen ryhtyvä (rakentaja itse).

« Edellinen vaihe   Seuraava vaihe »

Copyright © 2019 Premium House