2. Suunnittelu ja asiantuntijoiden näkemykset

Kun edellisen vaiheen kaikki kohdat ovat selvillä on aika valita kohteen vaativuuden mukaan sopiva arkkitehti luonnos- ja rakennuslupasuunnittelua varten. Premium House antaa oman kokemuksensa ja näkemyksensä suunnittelijan valinnassa, toki asiakas itse lopullisesti päättää kuka talon suunnittelee.

Suunnitteluprosessi aloitetaan AINA asiakkaan ja arkkitehdin yhteisellä palaverilla jossa arkkitehdille annetaan tontin tiedot ja asiakkaan jalostuneet toiveet yksityiskohtaisesti.

Näillä lahtötiedoilla arkkitehti tekee luonnostasoiset suunnitelmat. Luonnossuunnitelmat käydään läpi asiakkaan kanssa ja tehdään tarvittavat muutokset. Tämän jälkeen arkkitehti käy luonnossuunnitelmien kanssa tapaamassa rakennusvalvontaviranomaisia. Tässä tapaamisessa kartoitetaan rakennuksen sopivuus kyseiselle alueelle kunnan rakennusvalvontaviranomaisten näkökulmasta. Mikäli tässä vaiheessa ilmenee muutostoiveita ne käydään asiakkaan kanssa läpi. 

Kun luonnossuunnittelu on valmis ja kaikkien osapuoleten hyväksymä, siirrytään rakennuslupapiirustusten tekoon. Arkkitehti täydentää kuvat lupatasoon, ja pääsuunnittelija, joka tässä vaiheessa on oltava valittu, täydentää ja tarkastaa että lupahakemus on täydellinen.

Rakennuslupien käsittelyaika vaihtelee kuntakohtaisesti parista viikosta aina useisiin kuukausiin. Tämä on syytä selvittää alkuvaiheessa ettei tee liian optimistisia aikatauluja.

Kun lupakuvat ovat valmiina, maaperätutkimus tehty ja päätökset lämmöntuotosta ja muusta tekniikasta on tehty voidaan aloittaa LVIST- suunnittelut. Pääsuunnittelija yleisesti antaa suunnittelijoille tarvittavat lähtötiedot. Osa lähtötiedoista on hankittava kunnasta.

Paras ja tehokkain tapa saada suunnittelut heti oikeille raiteille on käynnistää suunnittely yhteisellä suunnittelun aloituskokouksella. Tässä kokouksessa suunnittelijat saavat hyvän kokonaiskuvat asiakkaan toiveista sekä asiakas eri teknisten ratkaisujen vaatimimuksista rakennukselle ja tilatarpeille.