4. Projektin käynnistys / hankkeen aloitus

Varsinainen rakentaminen voi alkaa kun kohteessa on pidetty aloituskokous. Aloituskokouksessa ovat läsnä ainakin pääsuunnittelija, vastaava työnjohtaja ja rakenusvalvontaviranomainen ja rakennushankkeeseen ryhtyvä (rakentaja itse).

Samalla kannattaa myös kutsua kaikki urakoitsijat ja suunnittelijat jolloin voimme varmistaa vielä kaikki projektin vaiheet.