Arkisto

02.04.2015

Yhteistyösopimus LAMMI-kivitalojen kanssa

Lammi-Kivitalot Oy ja Premium House Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen

Lammi-Kivitalot Oy on osa 1956 vuonna perustettua Lammin Betoni - konsernia. Lammi-Kivitalot Oy on suomen johtava kivipientalotoimittaja 38% osuudella kivisistä omakotitaloista vuonna 2014. Lammi-Kivitalot Oy on valittu 14 vuoden aikana 13 kertaa laadukkaimmaksi talomerkiksi RTS- omakotirakentajatutkimuksessa.

Premium House Oy on perustettu vuonna 2011. Yritys toimii ns. ”avaimetkäteen” palveluntarjoajana, projektinjohto-organisaationa sekä edustajana Herrala Talot ja Polarhouse tuotemerkeillä. Yrityksellä on myös pienimuotoista gryndi-liiketoimintaa.

Yrityksen avainhenkilöillä toimitusjohtaja Jari Laineella, myynnistä vastaavalla Antti Henrikssonilla ja hanketoteutuksesta vastaavalla Marko Hentusella on kymmenien vuosien kokemus talopakettikaupasta ja pientaloprojektien kokonaisvaltaisesta toteutuksesta. Yhteistyön tavoitteena on parantaa sekä Lammi-Kivitalojen, että Premium Housen tarjontaa vastaamaan kasvavaa asiakastarvetta kattavien palvelukokonaisuuksien tarjonnassa kivipientaloasiakkaille pääkaupunkiseudulla. Yhteistyö toteutetaan Lammi-Kivitalot Oy:n paikallisen toimipisteen kautta.

Yhteistyö mahdollistaa Lammi-Kivitalo myynnin asiakkaalle urakoituna yhden sopimuksen periaatteella. Tässä toimintamallissa Premium House ostaa Lammi-Kivitalopaketin Lammi-Kivitalot Oy:lta ja tekee kokonaisuudesta sopimuksen suoraan asiakkaan kanssa.

Toisessa vaihtoehtoisessa toimintamallissa Lammi-Kivitalot Oy myy Lammi-kivitalopaketin suoraan asiaakkaalle ja Premium House Oy myy asiakkaalle projektinjohdon sekä mahdolliset lisähankinnat siten, että asiakas saa haluamansa palvelu- / valmiustason toteutettua ammattimaisesti johdettuna.